60 000 murarek od Sumi Agro w 2017 roku – V edycja kampanii „Budujemy populację owadów zapylających”

 

W ramach tegorocznej akcji:

  • przekazaliśmy 60 000 kokonów murarki ogrodowej w specjalnie przygotowanych do hodowli owada skrzyniach
  • zaprosiliśmy do współpracy trzy szkoły ponadgimnazjalne, o profilu ogrodniczo-rolniczym, zlokalizowane w Jasieńcu (woj. mazowieckie), Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) oraz w Sichowie (woj. świętokrzyskie)
  • zorganizowaliśmy w szkołach biorących udział w akcji specjalne lekcje edukacyjne, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się jakie jest znaczenie owadów zapylających dla produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz jak chronić i rozbudowywać populację zapylaczy
  • zorganizowaliśmy spotkanie w sadzie czereśniowym podczas VI Letnich Pokazów Czereśniowych, które odbyły się 9 lipca 2017 r. w rejonie Białej Rawskiej.
 

domek-murarka

Aktualności

„Budujemy populację owadów zapylających”

Taki tytuł ma najnowsza akcja firmy Sumi Agro Poland, której celem jest edukowanie osób związanych z produkcją rolniczą i ogrodniczą na temat znaczenia owadów zapylających oraz sposobów zapewnienia im optymalnych warunków rozwoju. Korzyścią z bieżącej kampanii nie będzie jednak tylko sama edukacja. Pojawią się [...]

Insektycydy a bezpieczeństwo owadów zapylających

Jedną z kluczowych zasad ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół jest stosowanie preparatów jak najmniej dla nich szkodliwych. Poniższe zestawienie porównuje insektycydy aktualnie stosowane w sadach pod względem różnych parametrów związanych z bezpieczeństwem dla pszczół i innych owadów zapylających. Dodatkowo oceniono również [...]

Jesienna odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających®”

Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edukacyjnej „Budujemy populację owadów zapylających®” oscyluje wokół przekazywania wiedzy o pszczołach, ich znaczeniu i ochronie młodemu pokoleniu, uczniom szkół rolniczych, którzy w przyszłości prowadzić będą działania związane z kształtowaniem agrocenoz. [...]

Centrum murarkowe w Jasieńcu – lekcja edukacyjna

Sumi Agro Poland już 5 rok prowadzi kampanię edukacyjną „Budujemy populację owadów zapylających”. Celem akcji jest edukacja środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej oraz roli zapylaczy w kształtowaniu plonu i zachowaniu bioróżnorodności ekosystemu. [...]

Sady potrzebują pszczół

Racjonalnie prowadzona ochrona roślin warunkuje nie tylko uzyskanie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości plonu owoców, ale też jest bezpieczna dla owadów zapylających i organizmów pożytecznych, przyczynia się zatem do zachowania bioróżnorodności agrocenoz. Firma Sumi Agro Poland, swoimi działaniami wspiera sadowników w uzyskiwaniu jak [...]

Pytania i odpowiedzi

Czy murarka występuje naturalnie w Polsce?
Murarka ogrodowa jest naszym rodzimym gatunkiem, występującym na terenie całej Polski.
Kiedy pszczoły rozpoczynają swoje loty?
Murarka ogrodowa jest jednym z najpospolitszych wiosennych gatunków pszczół, których loty trwają od pierwszych dni kwietnia do końca czerwca. Jednakże dzięki zimowaniu postaci dorosłych w kokonach można w odpowiednich warunkach temperaturowych sterować szybkością ich rozwoju, przyspieszając lub opóźniając ich wyloty, w zależności od terminu zakwitania roślin wymagających zapylenia.
Czy murarka ogrodowa żądli?
Murarka ogrodowa jest gatunkiem odznaczającym się całkowitym brakiem agresywności i łagodnością w kontakcie z człowiekiem. Nie żądli!!!
Czy murarka produkuje miód?
Nie. Murarka ogrodowa należy do nadrodziny pszczół. Przynależność do tej jednostki taksonomicznej nie oznacza, że dany owad produkuje miód. Na obszarze Polski żyje około 500 gatunków należących do tej nadrodziny, a tylko jeden – pszczoła miodna jest owadem, który nektar zebrany z kwiatów przerabia na miód.
Ile jest pokoleń tego owada w ciągu roku?
Gatunek ten wyprowadza w ciągu roku jedną generację. Samice po wyjściu z gniazda kopulują z kilkoma samcami, a unasienione przystępują do budowy gniazda, zbioru nektaru i pyłku oraz składania jaj. Po zakończonej reprodukcji samice giną. Ze złożonych w gniazdach jaj wylęgają się larwy, które odżywiają się zapasem pokarmu zebranym przez samicę i ulokowanym w komórce, snują oprzędy i we wrześniu się przepoczwarzają. Zimę spędzają w postaci imaginalnej (dorosłej) w oprzędach. Wiosną wylatują i powtarzają jednoroczny cykl życiowy.
Co jest pożywieniem murarki ogrodowej?
Źródłem pokarmu dla murarki jest ok. 150 gatunków roślin w tym również uprawne. Odwiedza ona m.in. wszystkie gatunki drzew owocowych, porzeczki, maliny, truskawki, jeżyny, rzepak, wykę czy mniszek. Jest ona powszechna w ogrodach przydomowych i sadach. Owady dorosłe odżywiają się nektarem i pyłkiem kwiatowym, larwy zaś zgromadzonym w komórkach pyłkiem kwiatowym wymieszanym z niewielką ilością nektaru.
Jak ustawić domek dla murarki ogrodowej?
Domek dla murarki ogrodowej powinien znajdować się w miejscu bezpiecznym dla owadów, przeznaczonym na ich siedlisko, w miejscu uprawy, którą mają zapylać lub w jej pobliżu. Konstrukcję należy umieścić w miejscu nasłonecznionym, zawietrznym. Bezwzględnie należy nie ustawiać gniazd w miejscach chłodnych i zawilgoconych. Domek umieścić można przywiązany do drzew lub na stojaku wcześniej do tego celu przygotowanym. Wysokość na jakiej znajduje się domek nie jest istotna. Natomiast istotne jest aby otwory wylotowe skierowane były na stronę południową, względnie południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią.

Szukaj nas YouTube