Aktualności

  • Uwaga – przędziorki wylęgają się z jaj
Uwaga – przędziorki wylęgają się z jaj

W wielu sadach jabłoniowych na terenie całej Polski obserwujemy wylęganie się larw przędziorka chmielowca i przędziorka owocowca z jaj zimowych. Większość plantacji [...]

  • Choroby kory i drewna roślin sadowniczych
Choroby kory i drewna roślin sadowniczych

Choroby drewna i kory są przyczyną nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu przewodnika oraz pędów drzew i krzewów owocowych. Wystąpienie części zwiększa ponadto [...]

Nielegalnym pestycydom mówimy stop