Aktualności

  • Zimowanie murarki ogrodowej
Zimowanie murarki ogrodowej

Murarki ogrodowe są aktywne mniej więcej od początku kwietnia (zależnie od przebiegu temperatury wiosną) do końca maja. Resztę roku dorosłe postaci pszczół spędzają wewnątrz kokonów czekając do kolejnej wiosny. Z tego powodu ważne jest, aby wiedzieć jak [...]

  • Kiła kapusty zagrożeniem rzepaku w Polsce
Kiła kapusty zagrożeniem rzepaku w Polsce

Rzepak ozimy uprawia się obecnie w Polsce na ponad 800 tys. ha. Ze względu na duży udział tej rośliny w strukturze zasiewów, a w związku z tym zbyt częstą jej uprawę na poszczególnych stanowiskach, pojawił się problem kiły kapusty. Na plantacjach [...]

  • Nawożenie donasienne punktem wyjścia w budowaniu plonu
Nawożenie donasienne punktem wyjścia w budowaniu plonu

Wielkość i jakość plonu zależy w dużej mierze od prawidłowo prowadzonej agrotechniki uwzględniającej właściwą ochronę upraw i ich nawożenie. Warto już od najwcześniejszych stadiów rozwojowych zapewnić roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i rozwoju. Zaprawianie ziaren (np. [...]

  • Zaprawianie – ważna sprawa
Zaprawianie – ważna sprawa

Już od momentu siewu ziarno pszenicy może być narażone na porażenie przez patogeny powodujące choroby grzybowe kiełkujących ziarniaków. Podstawowymi, niebezpiecznymi dla rozwijających się ziarniaków pszenicy ozimej chorobami są: zgorzel siewek, pleśń śniegowa oraz śnieć cuchnąca. [...]

  • Topsin M 500 SC na trudne sytuacje
Topsin M 500 SC na trudne sytuacje

Topsin M 500 SC jest od wielu lat bardzo popularnym fungicydem wykorzystywanym przez sadowników do ochrony przed wieloma chorobami. Niemniej ważną właściwością tego preparatu jest jego bardzo skuteczne działanie, które jest szczególnie pożądane po gradobiciu. Topsin [...]

  • Biosild Top 370 FS – unikalna zaprawa nasienna
Biosild Top 370 FS – unikalna zaprawa nasienna

Zaprawianie nasion jest istotnym elementem prawidłowej ochrony roślin i skutecznym sposobem zwalczania patogenów przenoszonych przez nasiona oraz zagrażających roślinom w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju. Na rynku zapraw nasiennych dla zbóż jest wiele preparatów, jednak tylko nieliczne z nich przeznaczone [...]

  • Biosild Top – nowa zaprawa nasienna z japońskimi korzeniami
Biosild Top – nowa zaprawa nasienna z japońskimi korzeniami

W ofercie naszej firmy pojawiła się unikalna zaprawa nasienna Biosild Top 370 FS. Zawiera ona nowe na rynku zapraw substancje czynne, które nie występują w innych produktach. Biosild Top zwalcza pełen kompleks chorób w pszenicy ozimej, a poza tym [...]