fbpx

Truskawka

Akarycydy w uprawie truskawki

Kanemite 150 SC

pik-sadypik-truskawka

Akarycyd

Kanemite 150 SC to akarycyd, który stosowany jest do zwalczania przędziorka chmielowca i przędziorka owocowca w uprawie truskawek. Zwalcza on wszystkie stadia rozwojowe szkodnika. Środek na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe, z kolei na szkodnika działa kontaktowo. W skład akarycydu wchodzi acekwinocyl – substancja czynna z grupy pochodnych naftochinonów, na którą nie ma odporności. Środek stosuje się bezpośrednio po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu zbiorów owoców truskawki, co odpowiada skali BBCH91.

więcej informacji »

Kanemite 150 SC

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l

 

Ortus 05 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Środek przędziorkobójczy

Ortus 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym przeznaczonym do zwalczania przędziorków i roztoczy w uprawie truskawek. Ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Preparat zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Substancją czynną środka jest fenpiroksymat, będący związkiem z grupy fenoksypirazoli. Na roślinie działa powierzchniowo, natomiast na szkodniki kontaktowo i żołądkowo. Ortus jest jedynym akarycydem, który można stosować do zwalczania roztocza truskawkowca w ciągu całego sezonu. Akarycyd stosuje się po zaobserwowaniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej truskawek, zachowując okres karencji (7 dni).

więcej informacji »

Ortus 05 EC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l

 

Nissorun Strong 250 SC

pik-sadypik-truskawkapik-warzywa

Środek przędziorkobójczy

Nissorun Strong 250 SC jest środkiem stosowanym do zwalczania przędziorków w uprawie truskawek. Ma formę koncentratu w postaci stężonej zawiesiny wodnej do rozcieńczania wodą. Substancją czynną preparatu jest heksytiazoks. Środek zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków z wyjątkiem postaci dorosłych. Na roślinie działa powierzchniowo, natomiast na zwalczane szkodniki kontaktowo i żołądkowo. Środek stosuje się po wystąpieniu szkodnika – od początku okresu wegetacji aż do zbiorów, uwzględniając okres karencji wynoszący 3 dni.

więcej informacji »

nissorun-strong-250-sc

Dostępne opakowania:

0,5 l; 1 l

 

Fungicydy w uprawie truskawki

Frupica 440 SC

pik-truskawka

Środek grzybobójczy

Frupica 440 SC to preparat grzybobójczy, mający postać koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosuje się go zapobiegawczo oraz interwencyjnie w celu zwalczania chorób grzybowych występujących na plantacjach truskawek. Środek na roślinach wykazuje działanie wgłębne. Substancją czynną preparatu jest mepanipirym, będący związkiem z grupy anilidopirymidyn. Stosuje się go w okresie od początku do końca fazy kwitnienia truskawek. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie z wykorzystaniem Frupica 440 SC.

więcej informacji »

Frupica 440 SC opakowanie 1l

Dostępne opakowania:
1 l;

 

Topsin M 500 SC

pik-zbozepik-rzepakpik-burakpik-sady pik-warzywapik-truskawkapik-ozdobne

Środek grzybobójczy

Topsin M 500 SC jest środkiem grzybobójczym stosowanym zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco w ochronie plantacji truskawek przed chorobami grzybowymi. Zwalcza m.in. mączniaka prawdziwego truskawki, białą plamistość truskawki oraz szarą pleśń. Jest koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Na roślinie działa systemicznie. Substancją czynną fungicydu jest tiofanat metylowy, będący związkiem z grupy benzimidiazoli. Środek stosuje się w czasie kwitnienia oraz po zbiorach tj. w fazach BBCH 51-65 oraz po 89.

więcej informacji »

Topsin M 500 SC

Dostępne opakowania:
0,5 l; 1 l; 5 l; 10 l

 

Yamato 303 SE

pik-burakpik-rzepakpik-burakpik-truskawkapik-warzywapik-ozdobne

Środek grzybobójczy

Yamato 303 SE to fungicyd przeznaczony do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie plantacji truskawek przed chorobami grzybowymi. Eliminuje szarą pleśń, mączniaka prawdziwego oraz białą plamistość liści truskawki. Ma postać zawiesinoemulsji, która zawiera substancje czynne w postaci mieszaniny cząstek stałych oraz małych kropli cieczy organicznej. Na roślinie działa systemicznie. Substancjami czynnymi środka są tiofanat metylu i tetrakonazol. Na plantacjach truskawek fungicyd stosuje się w czasie kwitnienia oraz po zbiorach tj. w fazach BBCH 51-65 oraz po 89.

więcej informacji »

Yamato 303 SE opakowanie

Dostępne opakowania:
1 l; 5 l; 20 l; 200 l;

 

Insektycydy w uprawie truskawki

Mospilan 20 SP

pik-rzepakpik-ziemniakipik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-ozdobnepik-las

Środek owadobójczy

Mospilan 20 SP to środek owadobójczy przeznaczony do zwalczania szkodników truskawek o aparacie gębowym gryzącym i ssącym. Na roślinie insektycyd działa powierzchniowo, systemicznie i wgłębnie, natomiast w stosunku do szkodników Mospilan 20 SP wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe. Substancją czynną środka jest acetamipryd o działaniu selektywnym. Środek natychmiast powstrzymuje żerowanie szkodników na roślinach, natomiast już po kilku godzinach całkowicie eliminuje szkodniki. Środek zapewnia długotrwałą ochronę roślin przed szkodnikami.

więcej informacji »

Mospilan 20 SP opakowanie

Dostępne opakowania:
20 g, 40 g, 80 g,
125 g, 200 g, 3×200 g, 5×200 g,
6×200 g, 9×200 g, 12×200 g
Dostępny również
w opakowaniach tradycyjnych:
3×600 g, 4×600 g

 

Nawozy specjalistyczne

Bortrac (B 150 g/l)

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze
Nawóz formułowany

Bortrac (B 150 g/l) jest nawozem formułowanym stosowanym w celu zapobiegania wystąpieniu niedoborów boru na truskawkach. Jego zadaniem jest również poprawa wielkości oraz zapewnienie wysokiej jakości plonów truskawek. Może być stosowany nalistnie lub doglebowo. W uprawie truskawek zaleca się wykonanie dwóch zabiegów. Pierwszy zabieg wykonuje się na biały pąk, a kolejny po 10-14 dniach. W przypadku nawożenia doglebowego Bortrac (B 150 g/l) stosuje się jeszcze przed planowanym sadzeniem truskawek.

więcej informacji »

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

 

Frutrel

pik-truskawkapik-sady

Wapniowy nawóz dolistny

Frutrel to wapniowy (12,5% wapnia) nawóz dolistny zawierający również inne składniki pokarmowe (azot – 4,3%, pięciotlenek fosforu – 15%, tlenek magnezowy – 6,2%, magnez – 3,7%, cynk – 2,5%, bor – 1,3%) niezbędne do zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju truskawek. W uprawie truskawek w gruncie stosuje się go na początku fazy wzrostu liści, powtarzając zabieg 2-krotnie w odstępach 10-14 dniowych oraz od fazy kwitnienia, wykonując 3 zabiegi w odstępach 10 dniowych. Nie zaleca się stosowania nawozu Frutrel na miesiąc przed planowanym zbiorem owoców.

więcej informacji »

Frutrel

Dostępne opakowania:
10 l

 

Seniphos (Fosfor + Wapń)

pik-sadypik-truskawkapik-ziemniaki

Nawóz formułowany

Seniphos (Fosfor + Wapń) jest nawozem formułowanym przeznaczonym do stosowania nalistnego w uprawie truskawek w celu zapobiegania możliwości wystąpienia niedoborów fosforu i wapnia. Zadaniem nawozu jest również poprawa wielkości osiąganych plonów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości owoców. W skład nawozu wchodzi azot w ilości 3%, pięciotlenek fosforu w ilości 23,6% oraz tlenek wapnia – 4,3%. Zabiegi nawozem Seniphos (Fosfor + Wapń) wykonuje się od początku kwitnienia w ilości 3-4, zachowując odstęp 7-10 dniowy.

więcej informacji »

Seniphos (Fosfor + Wapń)

Dostępne opakowania:
5 l; 10 l; 25 l

 

Stopit (Ca 160 g/l)

pik-truskawkapik-sady

Nawóz formułowany

Stopit (Ca 160 g/l) to nawóz formułowany stosowany w uprawie truskawek w celu zapobieganiu możliwości wystąpienia niedoboru wapnia – pierwiastka decydującego o jakości owoców oraz ograniczaniu porażenia roślin przez choroby grzybowe. Stosowanie nawozu poprawia również wielkość plonów owoców. W skład nawozu wchodzi 16,9% tlenku wapnia. Stopit (Ca 160 g/l) stosuje się nalistnie. Zabiegi z wykorzystaniem nawozu Stopit (Ca 160 g/l) na plantacjach truskawek przeprowadza się od początku fazy kwitnienia.

więcej informacji »

Stopit (Ca 160 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l

 

Środki pomocnicze

Slippa

pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-zbozepik-burakpik-ziemniakipik-kukurydza

Preparat zwilżający

Slippa to preparat zwilżający, który stosuje się w uprawie truskawek łącznie z innymi środkami ochrony roślin (zgodnie z zapisami w etykiecie ochrony danego środka) w celu zapewnienia lepszego pokrycia opryskiwanych powierzchni roślin. Ten środek pomocniczy dzięki zdolności do rozprzestrzeniania zapewnia lepsze dotarcie cieczy roboczej do miejsc, które nie mogą pozostać bezpośrednio opryskane. Należą do nich m.in. spodnie strony liści, miejsca, które zostały osłonięte oprzędami oraz wnętrza zwiniętych liści.

więcej informacji »

Slippa

Dostępne opakowania:
0,25 l; 1 l; 5 l

Biostymulatory

Kinactiv Fruit

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

Kinactiv Fruit jest stymulatorem rozwoju roślin wykorzystywanym w uprawie truskawek, gdzie wielkość i jakość osiąganych plonów części jadalnych zależy od jakości owoców. Kinactiv Fruit zawiera wolne L-aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz cenne składniki pokarmowe, które mają korzystny wpływ na prawidłowy rozwój owoców. Zadaniem tego stymulatora rozwoju jest poprawa wyrównania i wybarwienia owoców, a także zawartości cukrów. Jego zadaniem jest również zapewnienie odpowiedniej jakości owoców w trakcie ich przechowywania.

więcej informacji »

Kinactiv Fruit

Dostępne opakowania:
5 l

 

Kinactiv Initial

pik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

Kinactiv Initial to stymulator rozwoju roślin, którego zadaniem jest poprawa zapylenia oraz zapewnienie znacznie lepszego wzrostu zawiązków owoców. Preparat poprawia również pobieranie składników pokarmowych w celu zapewnienia owocom produktów asymilacji i składników pokarmowych, które zapewnią większą biomasę i plon. W skład Kinactiv Initial wchodzą wolne L-aminokwasy, ekstrakt z alg Ascophyllum nodosum, a także azot, fosfor, potas oraz molibden. Produkt może być stosowany jeszcze przed kwitnieniem.

więcej informacji »

Kinactiv Initial

Dostępne opakowania:
5 l

Shigeki

pik-rzepakpik-ziemniakipik-warzywapik-sadypik-truskawka

Stymulator rozwoju roślin

Shigeki to stymulator rozwoju roślin, którego zadaniem jest stymulacja metabolizmu upraw truskawek, lepszy rozwój korzeni roślin oraz dynamiczny wzrost truskawek. Stosowanie Shigeki wpływa również na wzrost owoców oraz zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, w tym na wysokie lub niskie temperatury, opady gradu oraz stres związany ze stosowaniem środków ochrony roślin. W skład stymulatora wchodzi ekstrakt z alg oraz pierwiastki, takie jak bor, molibden, miedź, żelazo, mangan, a także cynk.

więcej informacji »

Shigeki

Dostępne opakowania:
5 l