pik-sadypik-truskawkapik-warzywapik-rzepakpik-burakpik-ziemniakipik-kukurydzapik-zboze

Nawóz formułowany

do stosowania nalistnego lub doglebowego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoborom boru oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Bortrac (B 150 g/l)

Dostępne opakowania:
10 l; 25 l

Zawartość:

  • 10,9% = 150 g/l boru (B) rozpuszczalego w wodzie
    Boroetanolamina

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety.
Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE W UZASADNIONEJ POTRZEBIE. NIE PRZEKRACZAĆ ZALECANYCH DAWEK

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Stosowanie nalistne.

Burak cukrowy, burak ćwikłowy. 

Produkt można stosować
jednokrotnie – w fazie 4 liści właściwych – 1-3 l/ha, lub
dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych – 1 l/ha,
oraz przed zwarciem międzyrzędzi – 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Rzepak ozimy, rzepak jary. 

Produkt można stosować
jednokrotnie – w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-33) – 3 l/ha, lub
dwukrotnie – w fazie 4-6 liści właściwych (BBCH 13-15) – 1 l/ha,
oraz w fazie wzrostu pędu głównego1-2 l/ha.
Nie stosować w okresie kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki. 

Oprysk dawką 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kukurydza. 

2-3 l/ha w fazie 6 – liści właściwych.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Groch, fasola. 

2 l/ha na rośliny wysokości 10-15 cm.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Kapusta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł. 

2-3 l/ha w fazie 4-6 liści właściwych.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Cebula. 

1 l/ha przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści.
Zabieg korzystnie jest powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Marchew. 

3 l/ha na rośliny wysokości 10-15 cm lub przy dostatecznie rozwiniętej do przyjęcia oprysku powierzchni liści.
Przy silniejszych niedoborach zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Sałata (gruntowa). 

1-2 l/ha 10-14 dni po sadzeniu lub wschodach.
Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłoń, grusza. 

1 l/ha w fazie różowego pąka i ponownie w czasie opadania płatków kwiatowych.
2 l/ha po zbiorach owoców ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

Wiśnia, czereśnia, śliwa. 

1 l/ha w fazie różowego pąka.
2 l/ha po zbiorach ale przed rozpoczęciem żółknięcia (starzenia) liści.
Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

Truskawki (gruntowe). 

2 zabiegi dawką 1 l/ha: na biały pąk i ponownie po 10-14 dniach.
Ponadto korzystnie jest wykonać zabieg po zbiorach dawką 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Stosowanie doglebowe.

Wszystkie uprawy: 5 l/ha przed sadzeniem lub przed wschodami w odpowiedniej ilości wody.

Więcej o niedoborach boru w:

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznanej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

Przechowywanie

  • Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
  • Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Producent

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545 Fax: +44 1759 303650

Importer i Dystrybutor

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl